Không thu quá 95% tiền nhà khi chưa cấp giấy chứng nhận

Không thu quá 95% tiền nhà khi chưa cấp giấy chứng nhận

Dự thảo Hợp đồng mua bán nhà hướng dẫn chi tiết theo Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đang được Bộ Xây dựng xin ý kiến để hoàn thiện đã quy định khá chi tiết về việc mua bán nhà ở.

Theo đó, thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng. Lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng. Trong mọi trường hợp khi bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng. Giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho bên mua, bên thuê mua. Liên quan đến việc mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, đối với các chủ dự án là DN có vốn đầu tư nước ngoài không được thu quá 50% tổng giá trị căn hộ khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng.