Quyền sở hữu tầng hầm nhà chung cư

Quyền sở hữu tầng hầm nhà chung cư

Các thỏa thuận về phần sở hữu chung, phần sở hữu riêng trong nhà chung cư nêu trong hợp đồng mua bán căn hộ phải tuân thủ quy định của Luật Nhà ở
Đối với trường hợp ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư sau khi Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì các thỏa thuận về phần sở hữu chung, phần sở hữu riêng trong nhà chung cư nêu trong hợp đồng mua bán căn hộ phải tuân thủ quy định của Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở tại thời điểm ký kết hợp đồng này.
Chung cư 219 Trung Kính
Đối với nơi để xe (xe đạp, xe cho người tàn tật, xe động cơ hai bánh) được xây dựng theo quy chuẩn xây dựng và có thể bố trí tại tầng hầm hoặc tại tầng một hoặc tại phần diện tích khác trong hoặc ngoài nhà chung cư là thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung của các chủ sở hữu nhà chung cư. Đối với khu vực để xe ô tô thì phải xây dựng theo quy chuẩn xây dựng nhưng do chủ đầu tư quyết định thuộc quyền sở hữu chung của các chủ sở hữu nhà chung cư hoặc thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư và phải được ghi rõ trong hợp đồng mua bán; nếu là thuộc quyền sở hữu riêng của chủ đầu tư thì chủ đầu tư không được phân bổ chi phí đầu tư xây dựng phần diện tích này vào giá bán căn hộ.